Tag Truck Thousand voorwaarden

 1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Van Den Bosch Transporten (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.
 2. De looptijd van de winactie is 1 maart 2014 t/m 31 december 2014.
 3. De prijs is deelname van twee personen aan het programma ‘‘One out of Thousand’ bij Van Den Bosch Experience in Erp op een datum die gezamenlijk afgesproken wordt met de organisatie.
 4. Winnaars van het programma ‘One out of Thousand’ dienen 18 jaar of ouder te zijn en in goede gezondheid te verkeren.
 5. Winnaars van het programma ‘‘One out of Thousand’ dienen een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Deze wordt verstrekt door Van Den Bosch Erp.
 6. Door mee te doen, geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van naam en gegevens ten behoeve van publiciteitsdoeleinden.
 7. Van Den Bosch behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.vandenbosch.com/proudtobe50
 8. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 9. Van Den Bosch is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Van Den Bosch.
 11. Deze winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
 12. Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 13. Bekendmaking van de winnaars zal maandelijks plaatsvinden. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.
 14. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 16. De aanbieder kan de deelnemer verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.
 17. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar communicatie@vandenbosch.com. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.
 18. Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

← Terug naar de Tag Truck Thousand actie