Van den Bosch; immer groeiende intermodale focus

Eind 2007 werd het Transfennica netwerk uitgebreid met een dienst welke drie keer per week tussen Zeebrugge en Bilbao voer; The Motorways of the Sea. Bijzonder, gezien de origine van Transfennica en het reeds jarenlang opgebouwde netwerk in de Baltic. Daarentegen waren er al ‘scheepsladingen’ aan ervaring op het gebied van het verschepen van containers (met IMDG) via shortsea en eventueel bijkomende vereisten als heating, temperatuurregistratie, etc. Mede gezien deze extra services tijdens het transport (en op de terminals) is Van den Bosch reeds in 2008 de samenwerking met Transfennica aangegaan. Van den Bosch heeft sindsdien de waarde van een intermodale oplossing via een snelle en regelmatige shortsea verbinding tussen het zuid- en noordwesten van Europa ervaren.

Vanaf 2008 is het snel gegaan; de snelheid van de service (± 38 uur per crossing) in combinatie met de stipte afvaart- en aankomsttijden van een lijndienst maken deze intermodale oplossing passend binnen de supply chain van Van den Bosch en haar klanten. Tijdskritieke producten welke de snelheid van wegtransport nodig hebben, konden vanaf dat moment met nagenoeg dezelfde leadtime worden verscheept via een intermodale oplossing met een groen karakter en minder Co2 uitstoot als voorheen. Als gevolg van deze kenmerken van de service is de samenwerking vanaf vrijwel de aanvang tussen beide partijen geïntensiveerd tot aan het niveau van heden ten dage.

De start van de samenwerking was ook het begin van de neerwaartse economie, welke druk uitoefende op het intermodale concept. Het zuiden van Europa werd hier in het bijzonder door getroffen met als gevolg afnemende vraag, druk op tarieven en overcapaciteit binnen het traditionele wegtransport wat naar de intermodale vrachten lonkte. Ondanks de uitdagingen die dit soort tijden brengen is de focus van Van den Bosch op Spanje als zijnde een intermodale groeimarkt niet gewijzigd en onveranderd sterk gebleven. De intensieve samenwerking tussen beiden partijen is blijven bestaan door gezamenlijk aanpassingen te doen daar waar nodig was. Gedurende 2013 heeft Transfennica en zo ook Van den Bosch de economische neergang in Zuid-Europa tot dusver zien stabiliseren met de voorzichtige voorspelling van een (kleine) groei voor 2014.

Met het intermodale concept is Van den Bosch een richting ingeslagen waar men ondanks de afgelopen uitdagende jaren aan vast heeft gehouden; Van den Bosch is hierin een adapter ‘pur sang’. Gezien het nog immer groeiend aantal tankcontainers binnen de organisatie is de focus hierop ongewijzigd en volgt men de ingeslagen weg om zoveel mogelijk tonkilometers van de weg te halen. Een focus welke door de gehele organisatie aangenomen is; intermodaal is de toekomst.

Aan de gehele Van den Bosch organisatie; gefeliciteerd met het behalen van deze prachtige mijlpaal in het bestaan! Gezien de bereidwilligheid tot aanpassen aan gevraagde omstandigheden over de afgelopen 50 jaar, wensen wij Van den Bosch een minstens zo gezonde toekomst voor eenzelfde periode.

 

Michael Brouwer
Marketing Communicatie
Transfennica Nederland B.V.

 

« Terug naar het overzicht