To the next level

Logistiek is voor Nederland een topsector met ruim 11% bijdrage aan het Bruto Nationaal Product en goed voor ruim 800.000 arbeidsplaatsen. Het Strategisch Platform Logistiek wijst op nieuwe concepten, waarbij de regierol voor de logistieke dienstverleners steeds belangrijker wordt naast een kosteneffectieve excellente uitvoering van transportdiensten, warehousing en toegevoegde waarde diensten (VAL).

Door de betere samenwerking tussen onze regionale en landelijke zeehavens en luchthavens, de uitstekende kennis van de logistiek van de medewerkers en andere belangrijke zaken als douane en infrastructuur zijn wij als land na een dip (5e plaats) weer terug op een 2e plaats in de wereld ranking. Een succes van en voor de sector, waar Van den Bosch een vooraanstaande positie in inneemt.

Het management van Van den Bosch anticipeert al geruime tijd op mondiale trends en kansrijke innovaties. Het bedrijf ontwikkelt zich meer en meer tot ketenregisseur in de bulkgrondstoffen markt met een nauwkeurig oog voor excellente uitvoering, tracking en tracing, flexibel opereren tussen de modaliteiten, waarbij continue verbeteren en “een levenlang leren” de basis vormen. Juist deze combinatie van marktbenadering en bedrijfscultuur ziet het Strategisch Platform Logistiek als bepalend.

Als betrokken logisticus zie ik het bedrijf positief kantelen. Ik ben onder de indruk van de visie, de tijdige aanpak en het ontwikkelen van de juiste antennes, maar ook van de grote investeringen, die het bedrijf doet. Niet alleen in de ICT en de transportmiddelen/hardware, maar ook in haar Human Capital. Betrokkenheid, ambitie, durf, maar ook met een realistisch oog naar de kosten, die in de hand gehouden moeten worden in een dynamisch Europees speelveld. Dat maakt je ook kwetsbaar. Klanten met een Europees of zelfs mondiaal karakter vragen van de logistieke dienstverlener een ander abstractieniveau van denken en een andere schaal van opereren.

Ik zie, dat Van den Bosch de bakens op tijd heeft verzet om de volgende vijftig jaar succesvol aan te vangen. Een felicitatie aan de directie en haar medewerkers waard.

 
Peter van der Meij
Lid van het Strategisch Platform Logistiek
Adviseur Van den Bosch

 

« Terug naar het overzicht