Intelligent Logistics

Hoe kan een logistiek dienstverlener als Van den Bosch Transporten zich het komende decennium onderscheiden? Dat was de vraag die het management zichzelf in 2013 stelde. Veel ideeën kwamen voorbij en één van de antwoorden was Intelligent Logistics. Een ruim begrip dat op het volgende neerkomt:

  • Intelligent Logistics is op een intelligente manier gebruikmaken van je eigen resources en de resources van derden, door bijvoorbeeld slimme ritten te maken waarbij materieel optimaal gebruikt wordt, rekening houdend met alle mogelijke omstandigheden en variabelen.
  • Intelligent Logistics is een betere integratie van suppliers en klanten door bijvoorbeeld charters middels mobiele apps te verbinden met een centraal planning- en optimalisatiesysteem. Of klanten te integreren door bijvoorbeeld het voorraadbeheer en de verantwoordelijkheid voor ideale bestelgroottes en bestelmomenten over te nemen.
  • Intelligent Logistics is het voortdurend kunnen inspelen op marktveranderingen. Op de lange termijn doe je dit door het netwerk optimaal te ontwerpen. Op zeer korte termijn, zoals op de dag van operatie zelf, doe je dit door in real time in te spelen op ad hoc verzoeken van klanten.

De kern van Intelligent Logistics is een centraal planning- en optimalisatiesysteem waaraan alle resources zijn gekoppeld en waarmee het mogelijk is om zowel tactisch als operationeel te plannen. In feite wordt al het “gepuzzle” weggenomen bij de planners en bedenkt het systeem voortdurend wat de meest optimale alternatieven zijn. De planners kunnen zich hierdoor richten op uitzonderingen en het nemen van afgewogen beslissingen.

De voordelen van Intelligent Logistics zijn substantieel. Efficiëntere ritten en inzet van materieel zijn evident, maar vooral ook de mogelijkheid om beter in te kunnen spelen op de wensen van klanten, zoals bijvoorbeeld specifieke service levels of ketenintegratie, kunnen een onderscheidende factor zijn in de competitieve markt waarin Van den Bosch Transporten opereert.

Binnen de logistieke sector gaat Intelligent Logistics in het komende decennium een steeds belangrijkere rol spelen. Immers, bij logistiek draait het steeds meer om een slimmere regie over goederenstromen, het nemen van de juiste planningsbeslissingen en het op basis van een goede forecast inrichten van het meest efficiënte netwerk. De logistieke dienstverlener die in staat is om met hetzelfde materieel een betere en betrouwbaardere service te verlenen tegen lagere kosten, is de winnaar van morgen. Hiervoor is een bijna wetenschappelijke aanpak nodig die uiteindelijk leidt tot een situatie waarbij de operatie wordt aangestuurd door systemen. Denk hierbij niet aan een black box maar aan een intelligent plannings- en optimalisatiesysteem die volledige transparantie biedt in de operatie en de impact van beslissingen. Deze impact wordt uitgedrukt in KPI’s (Key Performance Indicators) die online een beeld geven van de logistieke operatie. De rol van het management en de planners is vooral het verder optimaliseren van het netwerk en het nemen van beslissingen in uitzonderingssituaties op basis van de alternatieven die het systeem genereert.

Na diverse gesprekken, analyses en demonstraties heeft Van den Bosch Transporten een contract getekend met Quintiq uit ’s-Hertogenbosch.

Quintiq is gespecialiseerd in plannings- en optimalisatiesystemen en levert en implementeert deze systemen in meer dan 70 landen met ruim 800 medewerkers. Inmiddels is de implementatie en integratie van het systeem bij Van den Bosch Transporten gestart. In de speciaal daarvoor ingerichte projectruimte werken de projectteams van zowel Quintiq als Van den Bosch Transporten gezamenlijk aan de configuratie en invoering van de applicatie.

 

Arjen Heeres
COO of Quintiq

 

« Terug naar het overzicht