Van Den Bosch.. de volgende stap

Transport, multimodaal of niet, nu of in de toekomst, is een gevolg van een klantvraag. Het vooruitkijken naar transport in de komende 50 jaar is naar mijn mening nadenken over het (veranderende) gedrag van klanten in die komende 50 jaar. Zonder ook maar een beetje de pretentie te hebben, dat ik weet hoe dat klantengedrag gaat veranderen, is het mijns inziens wel mogelijk een aantal trends te signaleren die van grote invloed zullen zijn op de supply chains.

Grote nieuwe economieën veroorzaken nu al duidelijke verschuivingen in de supply chains. Productie in die regio’s zal in de komende twee decennia zich meer richten op de lokale markten dan de Europese. Europese markt blijft wel behoefte hebben aan nieuwe producten. Productiekennis en -kunde moet dan weer terug komen naar Europa. Cruciaal is de beschikbaarheid van grondstoffen. De hierna genoemde ontwikkelingen in duurzaamheid komen niet allen voort uit milieuoverwegingen maar vooral ook uit schaarste.

Energievoorziening, gezondheid en hergebruik worden steeds belangrijker. Voeding en vooral gezonde voeding wordt essentieel. Grote centrale voedselproductie (graan, rijst, soja) zal blijven bestaan echter kleine gemeenschappen zullen gaan kiezen voor alternatieve benaderingen. Lokaal geproduceerd vers voedsel zal vele afnemers kennen. ‘ groenteman, melkboer, slager en bakker’ zouden zomaar terug kunnen keren in het straatbeeld.

Duurzaamheid, “less then FTL” wordt niet meer geaccepteerd door klanten. Het zal door regelgeving onbetaalbaar worden. Verladers en vervoerders zullen moeten samenwerken om producten naar de klant te laten vervoeren. Ook het eindeloos produceren van nieuwe producten kan niet meer. Producten zullen een modulaire opbouw kennen waarbij alleen die onderdelen worden vervangen die ‘snel’ verouderen. Andere delen worden niet vervangen en langer gebruikt. De samenstelling van producten zal veel meer dan nu gebaseerd zijn ‘recycling’ en ‘reuse’.

Wat zijn mijn inziens de gevolgen voor transport. Er zullen ‘global’ supply chains blijven. Echter het volume (belang) zal afnemen. Sourcing, productie en consumptie zal meer naar de regio verschuiven (lees als regio bv; NW Europa). Klanten zullen hoogfrequent beleverd willen worden met verse en duurzame producten. Afval is er nauwelijks meer “Up cycling” is van alle dag. Leveren en ophalen wordt in één transportbeweging gedaan. Traditionele transportmiddelen met verbrandingsmotoren zijn verledentijd. Gekoppelde elektrische ‘roadtrains’ rijden over de belangrijkste transportassen. Treinvervoer is eindig door gebrekkige flexibiliteit.

Alleen bedrijven die over hun traditionele ‘transport’ schaduw heen kunnen stappen kunnen mee in deze ontwikkelingen. Het zal durf vergen om andere strategische keuze te maken. Weg van het verbeteren van het bestaande. Zoeken naar werkelijke alternatieven. ‘to the next level’ vraagt om een stip aan de horizon. Zicht op een richting die kansrijk is voor de toekomst.

Of die toekomst verscholen ligt in het door mij geschetste scenario weet ik niet, maar het geeft hopelijk voldoende aanleiding voor de noodzakelijke discussie. Alleen een dergelijke discussie kan het bedrijf, met trots en verbondenheid, meenemen ‘to the next level’.

Ik wens Van Den Bosch alle goeds in de komende 50 jaar!

 

Maarten van Rijn
Coördinator KennisDC Logistiek
Zeeland Brabant

 

« Terug naar het overzicht